Foreningen NORDEN i Ringsted’s bestyrelse består af følgende:

Formand
John Bech
21929221
bech.john@gmail.com

Næstformand
Lizzie Moe
57615765
h.l.moe@os.dk

Kasserer
Marianne Jensen
20402408
maje48@gmail.com

Sekretær
Jørgen Smidt
26158942
tojsmidt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Hans Worm
57613216

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Rugbjerg
51943645
birgitte@rugbjerg.dk

Suppleant
Kirsten Heebøll
51317940
heeboell@mail.dk

Revisor
Jens Wulff
29255768
ejwulff@dbmail.dk

Revisor
Hans Christian Stadelund
57616778
hkstadelund@hotmail.com